Erik Ahnborg


Under uppbyggnaden av Dalhalla fanns arkitekt Erik Ahnborg vid Margareta Dellefors sida. Det är han som utformat den fantastiska arenan in i minsta detalj, frånsett det nya taket som tillkommit 2009.  Ahnborg ställde i likhet med Dellefors upp helt ideellt.


Förutom Dalhalla har Ahnborg bland många andra verk i sin karriär ritat Berwaldhallen i Stockholm, vattentorn i Saudiarabien och medverkat i flertalet bostadsutställningar i Helsingborg.