Föreningen

Allmänt om föreningen

Föreningen Dalhalla Opera bildades 1993 och är en ideell förening som har till syfte att stödja och driva Dalhalla Opera och operaverksamheten på den delägda anläggningen Dalhalla samt att där bedriva främst opera men även konsert-, teater-, musikteater-, dansteater-, konst- och körverksamhet.

Föreningen Dalhalla Opera har som huvuduppgift att bedriva de bidragsfinansierade konstarterna på Dalhalla. Operaverksamheten utgör den största delen av dessa då operan är en viktig och betydelsefull del av Dalhallas varumärke. Föreningens publika verksamhet går under namnet Dalhalla Opera.

Dalhalla Operas verksamhet kulminerar varje år i ett program på Dalhalla med omnejd i början/mitten av augusti. Under året pågår produktionen av, och förberedelserna till, sommarens föreställningar och programutbud.

Operan på Dalhalla är grunden till att arenan idag är etablerad inom den internationella musikvärlden. Dalhalla finns med på Wikipedias lista över världens operafestivaler i sällskap med Bayreuth, Glyndebourne, Verona m.fl. och omnämns där som ett »Nordens Verona». Hedersordförande i Föreningen Dalhalla Opera är Margareta Dellefors som med sin vision skapade arenan i Dalhalla.

Föreningen Dalhalla Operas stadgar finns att läsa här.

Dalhallas organisation och ägare

Dalhallas organisation idag består av tre parter:

  • Dalhalla Förvaltning AB – förvaltar och äger arenan.
  • Rättvik Event AB – driver populärmusikverksamheten.
  • Föreningen Dalhalla Opera – driver Dalhalla Operas verksamhet.

Ägare till Dalhalla (Dalhalla förvaltning AB) är:

  • Det offentliga (Rättvik, Leksand, Mora, Älvdalen och Orsa kommuner):
  • Bergamsee AB (inkl. Rättvik Arena AB)

Bidragsgivare och sponsorer

 

Välkommen som medlem!

Bli Dalhalla-vän för endast 250 kr!

Medlemmar i Föreningen Dalhalla Opera bidrar till att stödja en av världens främsta opera- och konsertarenor.

Medlemmarna stöttar den bidragsfinansierade musik- och konstverksamheten som drivs av Dalhalla Opera, främst operaverksamheten, men även balett, barnverksamhet samt annan konstmusikverksamhet som det beskrivs i våra stadgar.

Bli medlem nu!