Dalhalla Opera

Dalhalla Opera

Dalhalla är en fantastisk plats för opera! Dess läge i naturen, dess amfiteaterliknande utformning och dess nybyggda och välgenomtänkta scenöverbyggnad gör att detta gamla kalkbrott går att jämföra med de största operascenerna i världen. Dalhalla är numera något så häftigt och spännande som en komplett opera, utan väggar!

Operaföreställningarna framhäver Dalhallas bästa sidor. Magnifika skådespel, kostymprakt och levande musik förstärks av arenans mäktiga natursceneri.

Dalhallas omtalade akustik kommer dessutom till sin rätt då mycket lite ljudförstärkning behöver användas, något som är ganska unikt för en utomhusarena. Operaföreställningar är Dalhallas signum och ursprungstanken med denna unika arena. Bland världens operaarenor tillhör Dalhalla de mest fascinerande.

Opera är något för alla människor, i alla åldrar, att upptäcka; en förtrollad värld utan begränsningar i tid och rum.

 

Vårt mål

Vi strävar efter att bli Sveriges mest framträdande arena för sommaropera och vill regelbundet samarbeta med nationella och internationella operahus. Genom att nå ut till en stor – och bred – publik, vill vi också förmedla operakonsten till nya målgrupper, inte minst barn och unga.

Vi vill på ett medvetet och långsiktigt sätt ge en ny målgrupp möjlighet att ta del av opera på ett avslappnat och lättillgängligt sätt, utan att tumma på den höga konstnärliga kvalitén. Operakonsten, och framför allt dess publik, är i behov av ständig föryngring och förnyelse för konstens fortlevnads skull. Men vi har högre ambitioner än återväxt; vi vill verkligen låta barn och unga ta del av den fantastiska värld som öppnas upp av musik och av drama!

Dalhalla Opera har som mål att fortsätta sin utveckling för att etablera opera på Dalhalla igen och nå en större publik samtidigt som man bibehåller en hög konstnärlig nivå. Operaverksamheten ska vara anpassad för Dalhallas helt unika miljö och vi vill gärna främja samarbetet med svenska sångare och svenska orkestrar. Vi vill erbjuda publiken konserter och operor som de kan njuta av samtidigt som vi aldrig skall sluta att överraska.

Som ett led i tillgängliggörandet av opera vill vi också ständigt söka nya kanaler att nå ut, inte minst genom samarbete med aktörer inom web- och TV-sändningar.

 

Om arenan Dalhalla

Pingsten 1991 väcktes arenan Dalhalla – som då hette Draggängarna – ur sin anonymitet. Margareta Dellefors, tidigare operasångerska och radioproducent, som länge letat efter en festivalplats för sommarbruk, och Åsa Nyman, dåvarande kulturchef i Rättvik, ”fann” den och visionen föddes.

Efter många utlåtanden och en serie sammanträden anslog kommun och län pengar och en projektgrupp bildades med Margareta Dellefors som projektledare. Ett nytt internationellt gångbart namn måste hittas: En scen som hämtad ur Wagners värld (Valhall) men som ligger i Dalarna – namnet blev Dalhalla. Platsen i sig är en upplevelse för öga och öra. Läget är idealiskt, långt borta från all bebyggelse och väl avskärmat mot störande buller från vägtrafik och industri.

Akustiska mätningar har bekräftat en osedvanligt låg bullernivå nere i brottet. Ljudproven har också bekräftat att de höga, nästan vertikala bergväggarna ger en mycket bra klang utan störande eko. Med en akustiskt utformad scen och med publiken sittande ner i ”amfiteatern” kan Dalhalla jämställas med kända scener i antikens Grekland och Italien.

Vattnet i sjön är av yttersta kvalité. Vid mätningar har det visat sig vara fullt drickbart. Det går att bada i sjön, något som har utnyttjats flitigt, och med stor glädje, av flera av Dalhallas artister genom åren. Vattnet i sjön har dess vackra färg p.g.a. den höga kalkhalten. Vattendjupet mäter mellan 2 och 4 meter.