BLI MEDLEM

Medlemmar i föreningen Dalhalla Opera bidrar till att stödja en av världens främsta opera- och konsertarenor.

Medlemmarna stöttar den bidragsfinansierade musik- och konsertverksamheten som drivs av Dalhalla Opera, främst operaverksamheten, men även balett, barnverksamhet samt annan konstmusikverksamhet som det beskrivs i våra stadgar.

Please leave this field empty.