Bli medlem

Medlemmar i föreningen Dalhalla Opera bidrar till att stödja en av världens främsta opera- och konsertarenor.

Medlemmarna stöttar den bidragsfinansierade musik- och konsertverksamheten som drivs av Dalhalla Opera, främst operaverksamheten, men även balett, barnverksamhet samt annan konstmusikverksamhet som det beskrivs i våra stadgar.

Bli medlem i Dalhalla Opera för endast 250 kronor!

Du blir medlem genom att betala in beloppet till Bankgiro 5221-5563 och ange din mailadress som avsändare.